سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۸

La felicità esiste solo se condivisa


Happiness only real when shared.

Into The Wild, 2007

کاش فیلم رو به انگلیسی دیده بودم.