سه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۷

که ننالی از دربه‌دری

از سعدی به سارا
.
هر که سفر نمی​کند، دل ندهد به لشکری