سه‌شنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۲

قرار گرفته ام

خوشحالم و  خوشبخت و سبک و بی اعتنا و همه ی اینها را مدیون آسیای میانه و حسی که در هوایش جریان دارد هستم. همیشه فکر می کردم حسی که در دوشنبه و بدخشان داشتم و آن سبکی و خوشبختی عمیق دیگر هیچ وقت سراغم نمیاید. فکر می کردم این غم عمیق و پیچیده ی مختص فیلمهای روشنفکری اروپایی قرار است تا همیشه روی زندگی م سایه بیاندازد، حتی تن داده بودم I gave up years ago اما می دانستم که زندگی ادامه دارد و مجبورم تحملش کنم. خوشحالم که تصمیم گرفتم این سر دنیا زندگی را تحمل کنم. جایی که تصویرش شارپ است. خوشحالی و غم اش هر دو به تیزی  آفتاب استپ های آسیای میانه. دیگر بی قرار نیستم، آن بی قراری را که که هرجای دیگر دنیا که بوده ام (بیشتر از همه ایران) داشته ام دیگر ندارم. مهم نیست کجا بودم همیشه  فکر می کردم من دارم اینجا چه کار می کنم، هر جا که بودم می خواستم بروم یک جای دیگر. دیگر بی قرار نیستم، آرام گرفته ام.

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۲

انتخابات پاکستان

شاید دلیلش افغانستان بودنم بود و شاید هم مستقل از این بود که کجا هستم، اما این بار انتخابات پاکستان را لحظه به لحظه دنبال کردم. هر اتفاقی افتاد، سخنرانی هایشان را، قول و قرارهای کاندیداها و حمایت یک یکشان را از طالبان، نا امیدی مردم را و بمب ها و آدم ربایی ها را...و این اولین باری بود که در تاریخ پنجاه و چند ساله ی پاکستان یک دولت انتخاب شده مردمی قدرت را با انتخابات دست یک دولت دیگر می دهد.

نه اینکه قبل از این هیچ شکی داشته باشم که در انتخابات ریاست جمهوری ایران رای بدهم، اما دنبال کردن اتفاقات پاکستان باعث شد که قضیه رای دادن اینقدر برایم بدیهی شود که شوکه شوم اگر کسی از رای ندادن حرف می زند، دلم می خواهد بهشان بگویم گردن بکشید و اطرافتان را ببینید. عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای حوزه ی خلیج فارس، عربستان، کشورهای آسیای میانه و حتی ترکیه و بعد به من بگویید چرا توقع دارید دموکراسی اروپایی توی کشورتان در جریان باشد تا به خودتان زحمت رای دادن بدهید. 

یادم است  وقتی احمدی نژاد برای اولین بار رای آورد، دوستانم را که دور اول به  معین، کروبی و قالیباف رای داده بودند  و دور دوم به رفسنجانی، سرزنش می کردم که شما باعث شدید انتخابات به دور دوم بکشد. حالا خودم خیلی جدی شک دارم به قالیباف رای بدهم یا رفسنجانی.

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۲

شدید

عالی. خیلی خوب توضیح داده این حرف رو.