چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۱

لیست کتاب‌های‌م

یکی پیشنهاد داده بود که کتاب‌هایی که می‌خوانم را جایی توی وبلاگ لیست کنم. لیست شاید سخت باشد با فرمتی فعلی وبلاگ  و این‌که معمولن این وبلاگ از گودر خوانده می‌شود. اما فعلن  شروع کرده‌ام هر کتابی که را که دارم می‌خوانم، اسم و لینک‌ش را بگذرام ستون سمت چپ وبلاگ و وقتی تمامش کردم با کتاب جدید جایگزین‌ش کنم.

این چند روزThe places in Between و امروز تمام‌ش کردم و کتاب را عوض کردم.