سه‌شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۹

دنبال این می‌گشتم که ببینم پول‌های یه پروژه کجا خرج شده، یه نامه پیدا کردم از  لوی استروس، کلود لوی استروس! نه توی مرکز آرشیو که توی آفیس خودم. هیجان زده‌ام. ای وای اگر زنده بود به این بهانه بهش نامه و تلفن می‌زدم.