دوشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۹

مسلم لیگ

یه جایی توی بچه‌های نیمه شب در مورد تبلیغات عیله حزب مسلم لیگ توی هند- قبل از استقلال پاکستان- می‌گوید روی پوستر‌هاشان نوشته بودند: به ما پشت کرده‌اند و مدعی‌اند که ما پشت سرشان ایستاده‌ایم.