دوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۹

Borscht

هر روز یه غذای جدید، یه مزه‌ی جدید کشف می‌کنم. زندگی واقعن چه خوشی‌های کوچکی دارد و من با محافظه‌کاری‌م در مزه‌ها خودم رو سال‌ها ازش محروم کرده‌ بودم. این پنج، شش سالی که دست از محافظه‌کاری برداشته‌ام انگار زندگی جدیدی را شروع کردم. اولین مزه‌ی جدیدی که به‌ش تن دادم بُرش بود. 
انگار که این راه ته نداره. این هفته یک نوع پنیر کشف کردم که باعث شده فکر کنم تا وقتی این پنیر رو توی خونه داشته باشم هیچ چیز دیگه‌ای مهم نیس توی دنیا.