چهارشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۷

قورباغه‌ی من

می‌گه باید هزار تا قورباغه را ببوسی تا یکی‌اش شاهزاده از آب در بیاد.
واقعاً می‌گی ببوسم‌اش؟