شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۷

پذیرش

چقدر این دختر قابل تحسین است. دنیا همین طور تغییر می کند، یک پله که بالا رفتی، از مسیری که گذشتی، دست پشت سری ات را هم بگیری بالا بیاید، که بگذرد از مانع. ممنونم انار که دنیا را می‌خواهی و می توانی تغییر دهی.
رفتم و نشستم هر چه مربوط به فرانسه بود و می توانستم، روی سایت پذیرش تکمیل کردم. حالا این‌قدر سبک‌ام! این همه مدت بارها یکی یکی برای آدم‌های مختلف این‌ها را نوشته بودم و گفته بودم اما هیچ وقت به عقلم نرسیده بود بگذارم‌شان یک جایی که این همه در دام تکرار نیافتم.