پنجشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۹

J'aime mieux tes lèvres que mes livres*

پنج شماره همشهری داستان- اگر دیده باشید می‌دانید چه می‌گویم-، هشت کتاب ِفارسی ِسفارش شده‌ی ناخوانده. قفسه‌های کتاب را بر اساس طیف رنگ چیدن. صدای تاسِ تخته انداختن آرش و آریا از آن یکی اتاق. 
حال خوش من اما مال فاصله‌ی میان اس‌ام‌اس‌هایی است که با پیش‌شماره‌ی دو صفر سی و سه می‌سند. 
- کتاب می‌چینم. چرا برای دو هفته تلفن فرانسوی گرفته‌ای؟ 
- که یادمان بیاید من این‌جام و تو نیستی. 
- لب‌های‌ات را
بیش‌تر از کتاب‌های‌ام
دوست دارم.*


* شعر از ژاک پره‌ور- ترجمه ا.ع.خانقاه.