شنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۹

اگر کسی از طریق وبلاگ من رو می شناسه و بهم ایمیل زده و جواب ندادم از همین جا اعلام می‌کنم که صندوق ایمیل‌هام این‌‌قدر پر شده که جرات نمی‌کنم به این زودی سراغ‌ش ببرم. ببخشید به خاطر تاخیر. می‌دونم بالاخره می‌خونم‌شون اما باید اول ترس‌ام بریزه  از حجم ایمیل‌های نخوانده و خیال‌ام راحت باشه که چند ساعت پشت سر هم وقت دارم برای جواب دادن.