سه‌شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۹

چند روز مانده به اولین گاز اشک‌آور؟

 اینجا هوا هنوز خنک است، آدم‌ها هنوز کت و چکمه می‌پوشند اما من بوی گاز اشک‌ آور را حس می‌کنم. کی باورش می‌شود که گاهی حتی با تصویرهای توی ذهن‌ام گلوی‌ام می‌سوزد و سرفه می‌کنم. صورت‌ام از گرما و آتش ضد گاز اشک‌آور داغ می‌شود. توی زندگی بی‌ تاریخ و تقویم من، سالگرد‌ها این‌طوری می‌آیند، حتی گاهی چند روز پس و پیش، چند روز مانده به اولین گاز اشک‌آور؟