سه‌شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۹

و این دو تا نقد؛ یوسف آباد خیابان سی و سوم:

از ثانیه های بی تاب

از رمز آشوب