پنجشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۹

حالا وقت آتشفشان کردن بود واقعن؟ همه‌ي پروازها کنسل شده.
اینقدر توی ناپل و کاتانیا که بودیم ملت هی هر روز می‌گفتند وزوو و اتنا فعال می‌شه هیچ‌طوری نشد که هیجان‌ش رو ببینیم. الان عصبانی‌ام. سه هفته پیش هم که داشتم زمینی می‌رفتم، سیل اومده بود و  کوه ریزش کرده بود به خاطر بارندگی. دهن‌ام سرویس شد این‌قدر تا رسیدن قطار و کشتی بی‌ربط عوض کردم. گفتم این‌‌دفعه هوایی برم که این اینفراستکراکچر مسخره زندگی‌مون رو تحت تاثیر قرار نده.
 کجا نق‌ام رو بزنم؟