چهارشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۸

راه سپید

دیگر نمی‌ترسم برای همین تصمیم گرفته‌ام کاملن بی‌ دفاع باشم.

کافکا تامورا


 * تاجیک‌ها وقت بدرقه برای‌ات آرزو می‌کنند که راهْ سپید.