سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۷

جرم ِصاحب‌نظران‌ است که دل می‌بندند

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد
گر خون من و جمله‌ی عالم تو بریزی،
اقرار بیاریم که
"جرم از طرف ماست"


سعدی به سعی سارا
غزل دویست و بیست و هشت- غزل چهل و شش