دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۷

جایزه‌ی گنکور برای سنگِ صبور ِعتیق رحیمی

جایزه گنکورِ امسال، امروز ظهر اعلام شد، من اگر آدم تنبلی نبودم پا می‌شدم می‌رفتم آنجا، خب نرفتم. تمام روز توی رخت‌خواب‌ ماندم تا آن‌ها جایزه را بدهند به عتیق رحیمی برای کتاب "سنگ صبور" و من فقط همین‌جا توی خانه خوشحالی کنم.
عتیق رحیمی سال 82‌ هم برای کتاب "خاک و خاکسترش" در بخش نویسنده‌ی خارجی ِ فارسی زبان، جایزه‌ی یلدا گرفت. جای داورانِ آن سال ِ یلدا بودم حالا به خودم افتخار می‌کردم.
اسم کتاب واقعنی و روی جلد هم به فارسی است، بعد پایین‌اش ریزتر ترجمه فرانسه‌ : pierre de patience.
این کتاب اولین کتابی است که عتیق رحیمی مستقیما‌ً به فرانسه و نه فارسی می‌نویسد و جایزه‌ی گنکور مهم‌ترین جایزه‌ی ادبی فرانسه است. پروست و دوراس و دوبووار و مالرو و رومن گاری هم گنکور گرفته‌اند.
.
پ.ن: ها راستی عتیق رحیمی افغانی ِ‌ ساکن فرانسه است.