پنجشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۷

...

می‌بینید زندگی لعنتی را چقدر پیچیده شده؟ مدام مجبوری فکر کنی٬ تصمیم بگیری. با این همه مفهومی که مدام در حال راه رفتن روی لبه‌شان هستی: اولین‌اش هم که طبق معمول خیانت است.
خب آدم است(به کی سلام کنم؟) کم می‌آورد گاهی وقت‌ها.