یکشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۹۲

هشت و نیم ساعت

دلم براش تنگ شده. ساعت یکی از موبایل هام رو -که همیشه دستم می انداخت به خاطر سه تا داشتن- به ساعت تورنتو تغییر دادم. بعد هم که بره واشنگتن همین ساعته.  دچار توهم هم شدم که وبلاگم رو می خونه، چون در مورد هر چی این جا می نویسم همون روزش در موردش با من حرف می زنه.  فکر می کنم متن رو کپی پیست می کنه توی گوگل ترنسلیت و کلیت ماجرا رو متوجه می شه.