دوشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۳

کاش می خوابیدم و تا دو هفته بیدار نمی شدم

بالاخره فونت فارسی دارم. ‍‍پاریس م. از سینما برگشتیم. کامای کی بورد رو نمی تونم ‍پیدا کنم. فردا می خوام بالاخره دوربین بخرم. بین فوجی ایکس صد و فوجی ایکس ای دو- دو دلم. می خوم دوربین به قدر کافی حرفه ای باشه که به کارم بیاد اما کامپکت باشه که لازم نباشه توی کیف دستی م با خودم لنز این ور و اون ور ببرم. 

استرس دوباره برگشته. اما حالم خیلی بهتر از تابستونه. پاریس خیلی سینما رفتم. خیلی رستوران. خیلی هم جلسه داشتم توی دفتر مرکزی. فردا شب بر می گردم کابل. خدا کنه دوربین پیدا کنم. 

شب بخیر.