جمعه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۳

6 March 2015

 این کاری هست که زمستان با من می کنه،  زمستان هر سال هوس رفتن می کنم به یه جای دیگه. اگر طاقت بیارم و تا  اردیبهشت بمانم، ماندنی شدم. ببینم این بار چطور می شه. به از کابل رفتن فکر نمی کنم هنوز، به عوض کردن کارم فکر می کنم. کاری که این همه دوستش دارم. بعضی وقت ها به این فکر می کنم، که آیا همه از این مراحل می گذرند، که در اوج رضایت هوس می کنند راست شکمشون رو بگیرند و برن؟ شاید. شاید هم بیشتر آدمها بیکار نباشند که وقت کنند به این چیزا فکر کنند. من حتی اگر روزی چهارده ساعت هم کار کنم باز یک ساعت در روز وقت دارم که به رفتن فکر کنم.

کسی دوربین فوجی ایکس صد اس یا تی داره؟ آیا فوکوس دستی اینا هم مثل فوجی ایکس صد اینقدر کنده؟ برای این که فوکوس رو از نیم متر ببری به دو متر، لنز رو باید ده دوازده دور چرخوند؟ واقعن سخته که آدم یه دوربین رو که هیچ وقت امتحان نکرده آنلاین بخره، اما خب من احتمالن انتخاب دیگه ای ندارم.