چهارشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۳

آخه چقدر عمیق

بعضی روزها هم که هیچ غمی ندارم و فکر می کنم حالم خیلی خوبه، صدای ساخت و ساز روانی م می کنه. یه صدای جدید هم این روزها اضافه شده که همکارم گفت صدای چاه عمیق حفر کردنه، آخه هر کی توی خونه ش برای آب چاه می زنه. ولی آخه چقدر عمیق؟