شنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۳

پاریس- time off

 از دیروز پاریس م. پر از آرامش و خوشی. دلم می خواست در مورد انتخابات افغانستان بنویسم که نا امیدم کرد و نقطه ی سیاهی شد توی تصویر روشن و امیدوارنه ای که من از آینده ی افغانستان برای خودم درست کرده بودم (آدم اگر امیدی به آینده نداشته باشد نمی تواند توی آن کشور کار کند، اگر بدبین و نا امید باشی باید جمع کنی و بروی). اما نمی شود. این هم از نتایج عمومی کردن وبلاگ و گذاشتن لینک فیس بوک، نمی توانم در مورد انتخابات بنویسم. بهمان امر شده که حرف نزدیم و نظر ندهیم حتی نظر شخصی.