چهارشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۲

sos

کاش یکی به من بگه چطوری بر استرس کار زیاد غلبه کنم. من هفتاد درصد مواقع به خاطر استرس از این کار به آن یکی می پرم. و این باعث می شه که هیچ کاری رو تموم نکنم و هی استرسم زیاد تر بشه. و ددلاین ها رو رد کنم و حالم بدتر و بدتر بشه. قبلن خودم رو سرزنش می کردم و فکر می کردم تقصیر خودمه که کارها تموم نمی شه. الان پنج شش ماهیه که دست از سرزنش کردن خودم برداشتم. قبول کردم که هیچ آدمی با ظرفیت های  انسانی معمولی نمی تونه این حجم از کار رو انجام بده. از ظرفیت انسانی معمولی منظورم اینه که مثلن من باید روزی هشت ساعت بخوابم، شاید کسی که چهارساعت خواب بسشه بتونه، یا اینکه کارش خیلی تمرکز نخواد. اون کارهای مهم تر همیشه عقب می مونند، چون تمرکز بیشتری می خوان و من ندارم. مسلمن یک عالمه آدم توی دنیا این مشکل رو دارند و حتمن یه راه حل براش وجود داره. کارها رو دلگیت می کنم تا حدی که بشه، اما باز هم پی گیری می خواد یکی یکی شون. دو سه تا کتاب در مورد procrastination خوندم این اواخر، خیلی مشکلم رو حل نکرد. مشکل اصلی من دست دست کردن نیست. یعنی کم وقت تلف می کنم به معنای واقعی وقت تلف کردن. مشکلم اینه استرس نمی ذاره تمرکز کنم. این باعث می شه که خیلی کمتر از اون چیزی که در حالت معمولی می تونم انجام بدم، انجام بدم.