دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۹۲

کسی می دونه ایران ایر چه روزهایی و چه ساعتهایی به رم پرواز می کنه.  سرچ کردم اما چیزی دستگیرم نشد.