چهارشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۲

دلم برای یاد گرفتن تنگ شده. سر کلاس نشستن و یاد گرفتن.