چهارشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۲

Sure, my trasure

یه همکار ایتالیایی دارم که به جای dear کلمه ی ایتالیایی tesoro رو به انگلیسی ترجمه می کنه و با اون خطابم می کنه. مثلن بهش می گم لطفن فلان کار رو می کنی؟ می گه sure, my treasure. یا میاد در آفیسم و می گه are you going home for lunch treasure, من تنم مور مور می شه هر بار که می گه. مثل آرایشگرم - مرد- که مثل نقل و نبات به همه می گه love, honey, babe. یکی از دلایلی که دیگه پیش آرایشگره نمی رم همینه که نمی خوام یکی مدام love خطابم کنم. اما این همکارم رو دوست دارم، ففط نمی دونم چطوری بهش بگم به این راحتی نمی تونی tesoro رو به انگلیسی ترجمه کنی و به کارش ببری.