چهارشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۱

و صدای بارون روی ناوودون فلزی

داره دیوانه‌م می‌کنه.